Polityka Prywatności Hotelu Górsko

Zasady przetwarzania danych osobowych przez Hotel Górsko

 

Przy dokonywaniu rezerwacji usług hotelowych Gość hotelowy proszony jest o podanie swoich danych osobowych, niezbędnych do potwierdzenia rezerwacji oraz późniejszej identyfikacji Gościa hotelowego.

Przed rozpoczęciem pobytu Gość hotelowy uzupełnia w recepcji Hotelu kartę rejestracyjną/meldunkową, w której proszony jest o podanie danych identyfikujących go jako stronę umowy o świadczenie usług hotelowych. Wypełnienie karty w zakresie rubryk: imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer dokumentu tożsamości jest obowiązkowe. Klient proszony jest również o okazanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem w celu weryfikacji danych osobowych. 

Klienci, którzy chcą otrzymywać informacje marketingowe Hotelu Górsko w formie wiadomości e – mail, mogą podać adres swojej poczty elektronicznej. Dane osobowe mogą być gromadzone przez Hotel również w innych sytuacjach, gdy jest to niezbędne dla realizacji określonego celu, zgodnego z prawem (wypełnianie dokumentów księgowych, wystawienie faktury VAT, realizacja płatności, rozpatrywanie reklamacji, załatwianie kwestii spornych).

Administratorem danych jest F.H.U. Hotel Górsko mgr inż. Maria Sadkiewicz-Bill, ul. Górsko 14/16, 32-020 Wieliczka, wpisana do rejestru działalności gospodarczej pod numerem NIP 6830001233

Dane osobowe przetwarzane są dla celów identyfikacji Klienta jako strony umowy o świadczenie usług hotelowych, dla celów wykonania umowy oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu tej umowy. Dane osobowe mogą być również przetwarzane przez Hotel dla celów marketingu własnych usług / produktów. Marketing własnych usług / produktów polega w szczególności na wysyłaniu niezapowiedzianych wiadomości e – mail do osób, których dane kontaktowe zostały udostępnione Hotelowi podczas rezerwacji on-line bądź przy wypełnianiu formularza rejestracyjnego w recepcji Hotelu. 

Klient w każdej chwili ma prawo sprzeciwić się wykorzystywaniu swoich danych osobowych do tego celu.
Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
Hotel Górsko nie sprzedaje i nie przekazuje danych osobowych Gości innym podmiotom, chyba że obowiązek udostępnienia danych wynika z przepisów prawa bądź jest to niezbędne dla dochodzenia roszczeń Hotelu w przypadku naruszenia jego praw / dóbr przez Gościa.

Jednocześnie oznajmiamy, że w celu uzyskania wyczerpujących informacji dotyczących przysługującego Państwu prawa dostępu do treści przetwarzanych danych osobowych oraz ich poprawiania lub usuwania należy kontaktować się pod adresem mailowym biuro@hotelgorsko.pl.

Jakie informacje gromadzimy:


Strona internetowa www.hotelgorsko.pl

Strona internetowa pod adresem www.hotelgorsko.pl korzysta z tzw. „cookies”. Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 

Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym. Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na wykorzystywanie plików „cookies” w wyżej opisany sposób, prosimy o ich wyłączenie w ustawieniach przeglądarki internetowej lub nie korzystanie z serwisu internetowego www.hotelgorsko.pl.

Hotel zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Polityce prywatności. Zachęcamy do regularnego sprawdzenia jej treści, w szczególności przed dokonaniem rezerwacji w Hotelu Górsko.

Linki / przekierowania do stron internetowych innych podmiotów zostały zamieszczone w treści serwisu wyłącznie dla wygody jego użytkowników. Hotel Górsko nie ponosi odpowiedzialności za informacje podane przez właścicieli innych witryn, jak również za politykę ochrony prywatności innych podmiotów.

Manage cookie settings
Manage privacy settings
Cookies necessary for the operation of the website

Cookies necessary for the operation of the services available on the website, enabling the viewing of offers, making reservations, supporting security mechanisms, among others: authentication of users and detection of abuse.

Analytical cookies

Cookies allow the collection of information about the user's use of the website to optimize its functioning and to adapt to the user's expectations.

Marketing cookies

Cookies allow the display of marketing content tailored to user's preferences, and the sending of notifications about marketing offers corresponding to their interests, including product information as well as information about services provided by the website administrator and third parties.

Your preferences have not yet been saved