Polityka Prywatności Hotelu Górsko

Zasady przetwarzania danych osobowych przez Hotel Górsko

 

Przy dokonywaniu rezerwacji usług hotelowych Gość hotelowy proszony jest o podanie swoich danych osobowych, niezbędnych do potwierdzenia rezerwacji oraz późniejszej identyfikacji Gościa hotelowego.

Przed rozpoczęciem pobytu Gość hotelowy uzupełnia w recepcji Hotelu kartę rejestracyjną/meldunkową, w której proszony jest o podanie danych identyfikujących go jako stronę umowy o świadczenie usług hotelowych. Wypełnienie karty w zakresie rubryk: imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer dokumentu tożsamości jest obowiązkowe. Klient proszony jest również o okazanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem w celu weryfikacji danych osobowych. 

Klienci, którzy chcą otrzymywać informacje marketingowe Hotelu Górsko w formie wiadomości e – mail, mogą podać adres swojej poczty elektronicznej. Dane osobowe mogą być gromadzone przez Hotel również w innych sytuacjach, gdy jest to niezbędne dla realizacji określonego celu, zgodnego z prawem (wypełnianie dokumentów księgowych, wystawienie faktury VAT, realizacja płatności, rozpatrywanie reklamacji, załatwianie kwestii spornych).

Administratorem danych jest F.H.U. Hotel Górsko mgr inż. Maria Sadkiewicz-Bill, ul. Górsko 14/16, 32-020 Wieliczka, wpisana do rejestru działalności gospodarczej pod numerem NIP 6830001233

Dane osobowe przetwarzane są dla celów identyfikacji Klienta jako strony umowy o świadczenie usług hotelowych, dla celów wykonania umowy oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu tej umowy. Dane osobowe mogą być również przetwarzane przez Hotel dla celów marketingu własnych usług / produktów. Marketing własnych usług / produktów polega w szczególności na wysyłaniu niezapowiedzianych wiadomości e – mail do osób, których dane kontaktowe zostały udostępnione Hotelowi podczas rezerwacji on-line bądź przy wypełnianiu formularza rejestracyjnego w recepcji Hotelu. 

Klient w każdej chwili ma prawo sprzeciwić się wykorzystywaniu swoich danych osobowych do tego celu.
Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
Hotel Górsko nie sprzedaje i nie przekazuje danych osobowych Gości innym podmiotom, chyba że obowiązek udostępnienia danych wynika z przepisów prawa bądź jest to niezbędne dla dochodzenia roszczeń Hotelu w przypadku naruszenia jego praw / dóbr przez Gościa.

Jednocześnie oznajmiamy, że w celu uzyskania wyczerpujących informacji dotyczących przysługującego Państwu prawa dostępu do treści przetwarzanych danych osobowych oraz ich poprawiania lub usuwania należy kontaktować się pod adresem mailowym biuro@hotelgorsko.pl.

Jakie informacje gromadzimy:


Strona internetowa www.hotelgorsko.pl

Strona internetowa pod adresem www.hotelgorsko.pl korzysta z tzw. „cookies”. Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 

Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym. Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na wykorzystywanie plików „cookies” w wyżej opisany sposób, prosimy o ich wyłączenie w ustawieniach przeglądarki internetowej lub nie korzystanie z serwisu internetowego www.hotelgorsko.pl.

Hotel zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Polityce prywatności. Zachęcamy do regularnego sprawdzenia jej treści, w szczególności przed dokonaniem rezerwacji w Hotelu Górsko.

Linki / przekierowania do stron internetowych innych podmiotów zostały zamieszczone w treści serwisu wyłącznie dla wygody jego użytkowników. Hotel Górsko nie ponosi odpowiedzialności za informacje podane przez właścicieli innych witryn, jak również za politykę ochrony prywatności innych podmiotów.